Úvod

Židovský národní fond - Keren Kayemet Leisrael (KKL – JNF) je nevládní, nepolitický a nenáboženský mezinárodní fond, který již více, než 100 let shromažďuje po celém světě prostředky, za které postupně kupoval půdu v tehdejší Palestině a tak významně pomohl vzniku Státu Izrael. KKL – JNF je proto také do dnešních dnů zcela největším vlastníkem půdy v Izraeli.

Od ustavení Státu Izrael KKL-JNF shromažduje peníze na zalesňování země, rekultivaci pouští, na péči o vodní zdroje a životní prostředí. Ročně tak náš fond např. vysadí na 2 milióny stromů. Výsledky zalesňování jsou dnes dokonce patrné i na družicových snímcích Izraele. Budování mnoha umělých vodních nádrží pak v posledních letech pomohlo řešit akutní nedostatek vody v zemi. Některé z těchto nádrží se dokonce staly vyhledávaným útočištěm tažných ptáků.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

- KKL-JNF Česká rebublika jen v loňském roce odeslala díky laskavosti a štědrosti dárců do Izraele prostředky na zalesnění 6000 m2 nezalesněné plochy, přesně 1583 stromků? To je celkem 25.000 USD!

- KKL-JNF je zastoupeno na všech kontinentech? Solidarita KKL se tedy rozprostírá od Austrálie až po Jižní Ameriku!

- KKL-JNF se angažuje v oblasti výzkumu a rozvoje, a to nejen v oboru ochrany přírody? Na severu Izraele pak vede samostatné výzkumné centrum!

- Většina těch, kteří se angažují v práci pro KKL, jsou dobrovolníci? Ano, většina lidí na celém světě, kteří se angažují v práci pro KKL, investují svůj čas a energii jen za dobrý pocit z toho, že i jejich zásluhou bude Izrael zelenější.


 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie