Vzdělání a mladí

 

Podpora vzdělání a mladých je jedním z nejdůležitějších poslání KKL v Čechách. Proto spolupracujeme s řadou institucí a škol, ať už přímo (Lauderovy školy) nebo nepřímo za podpory dalších institucí, jako např. ministerstvo zahraničních věcí. Proto jsme v roce 2012 iniciovali myšlenku mladých přátel KKL, která byla v červenci téhož roku představena na European Leadership konferenci v Praze jako KKL Youth. V zásadě se jedná o mládežnické hnutí v rámci KKL, jehož cílem je sdružovat mladé lidi a zapojovat je do našich aktivit (mj. realizace turistického značení v lese Jatir v Izraeli). Velmi nás těší, že tato myšlenka našla kladnou odezvu v řadě evropských zemí, kde vznikají podobné mládežnické projekty. Také
proto se na jaře 2014 uskutečnilo vůbec první setkání mladých přátel KKL na konferenci v Bruselu.

Naše mladé můžete potkat třeba na sociální síti Facebook.

Ruku v ruce s výše zmíněným jde vzdělávání, které patří mezi důležité aktivity KKL jak v ČR, tak především v Izraeli, kde naše tamní ústředí financuje řadu vědecko-výzkumných středisek, fakultu lesního hospodářství a ekologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a mnoho dalších. Členové KKL-JNF ČR, angažující se v našem mládežnickém hnutí, se v minulosti zúčastnili young leadership programu greenXchange, pořádaného každoročně mezi Izraelem a evropskými státy. Od roku 2013 mají čeští studenti a absolventi vybraných environmentálních studijních oborů možnost zúčastnit se projektu 3-9 měsíců dlouhých studijních stážích v Izraeli. Pro bližší informace o stážích se obraťte na faigl.ladislav@seznam.cz.

 

greenxchange-berlin.jpg