ROZSÁHLÉ POŽÁRY V IZRAELI

26.11.2016

KKL - JNF sází lesy po celém Izraeli. Před 86 lety Čechoslováci vysázeli v Izraeli Masarykův les.

BĚHEM 3 DNŮ VZNIKLY POŽÁRY LESŮ PO CELÉM IZRAELI!

 fire1.jpg

Řada z požárů byla založena žháři.

POMOZTE HASIČŮM!

POMOZTE NÁM OBNOVIT VYHOŘELÉ LESY!

Pošlete pomoc na č.ú. 3910537003/5500 vedený u UniCredit Bank.

Finanční prostředky jsou okamžitě odesílány na pomoc hasičům KKL a na obnovu jejich zničeného materiálu. V další etapě budou využity na vyčištění požářišť, na jejich rekultivaci a na výsadbu nových lesů.

Podrobnosti, foto a video na http://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/green-israel-news/november-2016/fires-israel-11-2016/

 

Žhářské útoky viz foto níže:

Na dvou místech byly v těchto dnech nalezeny pohraniční policií žhářské přípravky. Bylo to v lese Hazorea. Dvě taková zařízení byla 20m od sebe a byla přivázána ke stromu.

fire2.jpg